سلام

به یاد دارید در جلسه گذشته گفتم ایکاش خدا وبلاگی داشت تا برای هم مطلب می نوشتیم!

پیداش کردم ! متوجه شدم کلی برای من پست گذاشته شده من هنوز جواب ندادم

آدرسش :

quran.hoo

شما هم سر بزنید برای همه مطلب هست !