با سلام .

پیرو تصمیم گروه  برای  بررسی موضوع " عفو و بخشش "   پرسشهایی   جهت هم اندیشی دوستان مطرح می گردد تا قبل از جلسه آتی ذهنیت آماده تری نسبت به موضوع داشته باشیم و البته این پرسشها یکی بعد از دیگری مطرح می شوند . از دوستان  خواهشمند است پرسشهای احتمالی خود و نظراتشان را ارسال نمایند.  


1. نظرتان در باره بخشیدن" خویش" چیست ؟ آیا صلاحیت بخشیدن خویش را داریم ؟ چرا و چگونه و با چه شرایطی ؟

2. چرا و چگونه  باید"دیگران"را ببخشیم ؟

با سپاس