خداوند سبحان در بین مسلمانها دو عید بزرگ قرارداده که ماحصل عبادتی سنگین و نوعی خودسازی  است . یکی عید فطر( بعد از ماه مبارک رمضان) و دیگری عید قربان ( بعد از مراسم حج) که اگر هر دو مراسم عبادی با کیفیتی برگزار شود که مد نظر اسلام است بی شک با زیباترین نوع عرفان مواجه می شویم .

مراسم حج ما مسلمانها ریشه در نحوه عبادت و خودسازی حضرت ابراهیم ع قراردارد  و خداوند این شخصیت برجسته را الگو قرارده تا هرسال مسلمانها با شروع مراسم حج، به خویشتن خویش برگردند و به یاد آورند که " برترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست" حتی اگر در عمل به مراسم عبادی حج نروند.

مراسم حج با مردن آغاز می شود: پرداخت قرض ها ، شستشوی کدورت ها ، آشتی کردن ها ، تسویه حساب ها ، حلال طلبی از دیگران ، پاک کردن محیط زندگی ، رابطه ها ، ثروت ها و ... در نهایت... وصیت . گویی شخص به سفری        می رود که بازگشتی در آن نیست. کفن می پوشد و حرکت . حرکت به سوی...؟؟!!

حج به کعبه رفتن نیست از کعبه رفتن است . این یعنی توحید ابراهیم . ابراهیمی که با کشتن اسماعیلش از کعبه رفت و " به خدای کعبه رستگار شد"   اما کدام اسماعیل؟ اسماعیل برای ابراهیم تنها یک پسر برای پدر نبود ؛ پایان یک عمر انتظار بود ، پاداش یک قرن رنج ، ثمره یک زندگی پر ماجرا . پسری که پدر ، آمدنش را صد سال انتظار کشیده است و هنگامی آمده است که پدر انتظارش را نداشته است .  اسماعیل هدیه خداوند . کشتن اسماعیل ، بزرگترین ، سخت ترین و آخرین آزمون الهی است .  اسماعیل آنچنان جایگاهی در درون ابراهیم دارد که در درونش جنگ بین خدا و اسماعیل راه می افتد .

قبل از اینکه ابراهیم ، اسماعیل کش شود ، بت شکن بزرگ تاریخ بود. اسماعیل کشی جهاد اکبر است ؛ بت شکنی، جهاد اصغر .  شکستن بت پیشنیاز کشتن اسماعیل است .  بت ابراهیم کیست ؟ در مکتب توحید ، رب ، ملک ، اله و ناس  با هم است . در مکتب توحید ، هنگام طواف ، برای رسیدن به کعبه باید از درون ناس بگذری و برای گذشتن از کعبه باید از خودت عبور کنی . بت ابراهیم ، جهالتی بود که آن را  می شکست. از کنار مردم بی تفاوت  گذر نکرد.

ابوسفیان به یکی از یاران پیامبر می گفت: محمد توقع دارد ما 300خدا را عوض کنیم با یک خدا ، آن  هم خدایی که اصلاً دیده نمی شود اما هم در ماه است و هم در روی زمین ؟!!

بت شکنی دوسو دارد .ضربتی که به جهالت می زنی و ضربه ای که از جهالت می خوری  و این ضربات تو را آماده جهاد اکبر می کند . بت ، مانع فهم حقیقت است ، بت مانع دیدن نور است ، چون بت ،  پشت به نور است وجود نور را انکار         می کند . اسماعیل ،مانع غرق در نور شدن است ( پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید) . پروانه بت شکنی کرد و رو بروی نور ایستاد و اسماعیل کشی کرد و در نور غرق شد.  بت های امروز عصر ما چیست  که باید آنرا بشکنیم ؟. اسماعیل کشی سخترین جنگ است . نمی شود از همان اول سراغ آخر رفت ( بدون تمرین بدون آمادگی) . امام علی فرمود : ببینید و دل نبندید بگذارید و بگذرید که دیر یا زود باید گذاشت  و گذشت و جای دیگر فرمود : از نظر دنیوی جوری زندگی کنید که گویی 100سال زنده اید و از نظر اخروی جوری زندگی کنید که گویی هر لحظه آماده مرگ هستید

بت هرکس دو چیز است : درخت اندیشه هایش ( اگر بدون ریشه باشد) و محیط اطرافش ( جنگل درختان بی ریشه)

اسماعیل هر کس بعد از شکسته شدن بتهایش نمایان می شود . اسماعیل در بین این درختان پنهان است . گاهی ما بت ها را با اسماعیل ها اشتباه می گیریم . آیا شغل ، مقام ، پول ، خانه ، اتومبیل ،علم ، درجه ، هنر ، زیبایی  ، همسر ، فرزند می تواند اسماعیل یک انسان الهی باشند؟ آیا پیدا کردن اسماعیل کاری ساده است ؟ آیا بعد از پیدا کردنش    می توان آن را کشت ؟ شناخت اسماعیل  هدیه ای از جانب خداوند است که این هدیه را بعد از 100سال بت شکنی به ابراهیم ع داد . اسماعیل فقط فرزند ابراهیم نبود .شاید بعد از رسالت تنها دلیل زندگیش در این دنیا و یا تنها وابستگی دنیویش بود

اسماعیل خالق دعای عرفه کیست یا چیست؟  بی شک جان او  . اسماعیل عیسی مسیح کیست یا چیست؟ بی شک جان او . ولی این بار برعکس . اسماعیلشان را  به پای جنگل درختان بی ریشه  قربانی می کنند تا من و شما بعد از شکستن بت ذهنمان ...