" نخستین گام برای رسیدن به آگاهی توجه کافی به پندار ،  گفتار ، و  کردار  است. زمانی که تا به این حد از احوال جسم ، ذهن و زندگی  خود با خبر شدیم آنگاه معجزات رخ می دهند. در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است است و تنها یک گناه و آن جهل است."  (  مولانا )