در قرآن کریم مبحثی به صورت پیوست مسئله ازدواج مطرح می شود که آیه وارد شده در آن ، آیه 24 سوره نساء می باشد . آنچه در این آیه شریفه مد نظر قرار می گیرد ، مبحثی است که در میان مسلمانان با عنوان ازدواج موقت مطرح می شود.
در ابتدا باید گفت که طرح ازدواج به صورت متعارف یعنی با تمام مسئولیت ها  و خصوصیت ها، تعهداتی برای زوجین از قبیل مشارکت کامل در سرنوشت یکدیگر و تشکیل خانواده ، ایجاد می کند به طوریکه مرد باید حقوق واجب زن را طیق آیات قرآنی اجابت کند. اگر منصفانه به این قضیه بنگریم ، خواهیم دید که توقعاتی که قرآن در ازدواج و همزیستس مسالمت آمیز مشترک ، از مردان دارد ، بسیار سنگین است . تعهداتی از قبیل تعهدات اقتصادی به تمام معنا ، که نیاز های واجب یک بانوی مسلمان از جمله مسکن ، تغذیه و پوشاک را فراهم آورد که چنین توقعی در دنیای امروز نیز دشواریهای فراوان دارد . دیگر ، تعهدات امنیتی ، یعنی حفظ امنیت خانواده و همسر . این تعهدات از مسلمات وظایف مرد در نظام اجتماعی خانوادگی قرآن است.
آیا در هر شرایط و در تمام موقعیت های زندگی از جهات سنی ، شغلی ، اجتماعی برای یک زن و مرد مسلمان ، امکان تشکیل زندگی مشترک و پایبندی به تعهدات آن وجود دارد و این نظریه تا چه اندازه عملی است؟ آیا آنچه به عنوان ازدواج دائم و تشکیل کانون خانواده به شکل رسمی ( که در اسلام نیز مطرح است) پیشنهاد می شود ، برای تمام شرایط زندگی انسان کافی هست؟
پاسخ ، منفی است. یعنی طرح ازدواج به معنای تشکیل خانواده با تمام مسئولیت های آن ، طرحی نیست که زن و مرد مسلمان در همه شرایط سنی ، فکری ، روحی ، اقتصادی ، اجتماعی و جغرافیایی به آن تن در دهد. گاهی شرایطی پیش می اید که انسانها نمی توانند شانه زیر بار مسئولیت تشکیل خانواده به شکل دائم آن بدهند ؛ و این سخن که همیشه تمام نیازهای وجودی انسان با ازدواج دائم تامین می شود و باید در هر شرایطی به جامعه تحمیل شود ، اشتباه است
پس چه باید کرد ؟ آیا اگر طرح ازدواج دائم ، طرحی فراگیر و جامع نیست ، اسلام برای این مورد چه فکری کرده است؟
اگر انسانها به حال خود رها شوند ، متاسفانه به راهی می روند که امروزه بسیاری از جوامع در آن گام نهاده اند . به این معنا که اگر کسی تشکیل خانواده ندهد ، به سمت آنارشیسم جنسی خواهد رفت . بنابراین برآوردن غرایز به شکل غیر متعارف و مردود ادیان الهی رواج خواهد یافت که آثار مهیب اجتماعی ، اخلاقی ، بهداشتی و حتی اقتصادی را در به دنبال داشته و جامعه را مورد تهدید قرار خواهد داد.
در شرایطی که ازدواج دائم ف به دلیل بحران های اجتماعی و یا مسائل شخصی امکان پذیر نباشد اسلام طیق آیه شریفه قرآن و سخنان پیامبر ، به مسلمانان ازدواج موقت ( ازدواج پاره وقت و مدت دار)را پیشنهاد می کند
بنابراین آیه شریفه 24 سوره نساء نازل شد: