یک  موقعی ، بگیر بگیر روزنامه و نشریه بود و بعضی از این نشریات با افراط در بیان مطالبی که به موضوعات جلسات و سایت ( ببخشید اشتباه شد ) به موضوعات فرهنگی و اجتماعی این کشور ارتباط نداشت ، سعی می کردند با درج مطالبی  ، فرهنگ این کشور را از سطح کیفی و کمی خارج کنند.
 یک مدیر سایتی پیدا شد ( باز هم شرمنده) یک وزارت فرهنگ و ارشادی پیدا شد که  سعی می کرد مطالب نامرتبط و یا ...  را  اصلاح ، حذف و یا قطع  قطع قطع کند.
دموکراتها  که خیلی سنگ دموکراسی را به سینه می زدند...

یاد گل آقا بخیر همون موقعها بود که گفت: تا ما را اصلاح و یا قطع نکردند خودمون با دست خودمون ، خودمون رو قطع کنیم.  بنده هم به یاد گل آقا و مانند تمام اعضای گروه مجد  خودم را ،  قطع کردم و چه بسا سایتی با عنوان غضنفریسم بنیان نهادم


خب شما را به خدا می سپارم