خدمت جناب آقای پارسافر سلام علیکم و رحمت الله
در برنامه ای به نام " بفرمایید شام" 4 خانم جهت برگزاری مسابقه شرکت کردند . درجلسه اول چون از هم شناختی نداشتند از یکدیگر پرسیدند که آیا مشروب می خورند یا نه ؟ در پاسخ به یکدیگر گفتند: اگه حلالش باشه می خورند و خندیدند و خوردند . در جلسه آخر ،جام شراب را پر کرده و قبل از بالا رفتن ، مناجاتی با خدا کردند و سپس مشروب ( از نوع حلالش) را نوش فرمودند. لذا بنده فکر می کنم از بستگان غضنفر یا طرفداران مکتب غضنفریسم باشد.
با تشکر / عین الله