از دوستان همراه عزیز خواهشمندم با توجه به مشکلاتی که کما بیش شامل تمامی ما هست نسبت به مطالب ارائه شده عنایت فرموده و نظرات خویش را ابراز فرمایند .

با تشکر