با سلام .

با تشکر از همه پست های مربوط به عفو و بخشش که بسیار مفید بودند و پوزش از عدم مشارکت در این زمینه به علت مشغله.